Szczególnie jeżeli obróbka trawienia ma zostać wykonana na dużych powierzchniach metodą natryskową to przed przystąpieniem do trawienia i/lub pasywacji wyrobów ze stali szlachetnych należy dobrze przygotować powierzchnię elementów przeznaczonych do obróbki chemicznej. W tym celu wyroby muszą zostać dokładnie odtłuszczone (np. PELOX ARPELOX FR-D).

Preparatów do odtłuszczania używa się również dla wyrobów, które będą trawione metodą zanurzeniową. Czystość wyrobów metalowych spowoduje dłuższe utrzymanie kąpieli trawiącej lub pasywującej w lepszej kondycji.

Do usunięcia resztek kleju i/lub śladów pisaka najlepiej użyć PELOX R 500/501. Stosowanie produktów ropopochodnych nie jest zalecane przy stalach nierdzewnych poddawanych trawieniu i/lub pasywacji.