Preparat pasywujący PELOX RP przeznaczony jest do natychmiastowego wytworzenia warstwy pasywnej, celem pełnego zakończenia procesu tworzenia się warstwy pasywnej, po obróbce mechanicznej, cieplnej lub chemicznej (trawieniu) na powierzchni stali nierdzewnych. Obrobiony wyrób po procesie pasywacji uzyskuje dużą odporność na korozję. Po zastosowaniu preparatu, powierzchnia nie zmienia wyglądu optycznego tzn. nie matowieje oraz nie uzyskuje połysku. Warunkiem uzyskania dobrej warstwy pasywnej (tlenków) na powierzchni wyrobu, jest jej wcześniejsze, odpowiednie przygotowanie przez chemiczną obróbkę trawienia.

1 kg preparatu wystarcza na ok. 10 m2 powierzchni. Czas działania: ok 30 min.

Pasywator nanosi się pędzlem, pompką do natrysku lub stosując metodę zanurzeniową. Nie stosować na wyrób rozgrzany lub narażony na działanie wysokiej temperatury. Po zakończonym procesie pasywacji, powierzchnię dokładnie spłukać dużą ilością wody, najlepiej pod ciśnieniem do momentu uzyskania wartości pH wody, która używana jest do płukania (pH 6,5 – 7,5).

Uwaga! Pozostawienie odczynu kwaśnego na powierzchni wyrobu może doprowadzić do powstania korozji.

Opakowania jednostkowe: 2 kg, 5 kg, 20 kg (kanister), 220 kg (beczka), 1.200 kg (paletopojemnik);
Opakowania zbiorcze: 12 kg (6 szt. x 2 kg), 15 kg (3 szt. X 5 kg).