Podczas prowadzenia prac związanych z obróbką stali, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi i przyrządówodpornych na określone medium preparatów chemicznych.

Szczególnie ważną i istotną rzeczą jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem preparatów chemicznych. Odpowiednie zabezpieczenie odzieżą chemoodporną począwszy od ubrań materiałowych impregnowanych do kombinezonów gumowanych ma za zadanie zapewnić ochronę skóry pracownika przed kontaktem ze szkodliwymi związkami chemicznymi. Przy doborze odzieży należy wziąć pod uwagę sposób pracy z preparatami chemicznymi. Nie należy zapominać o ochronie dróg oddechowych poprzez zastosowanie odpowiednich masek (maska całotwarzowa lub półmaska plus okulary ochronne) z odpowiednimi filtrami węglowymi lub poprzez zastosowanie adaptera do sprężonego powietrza (praca w zbiornikach), które pozwalają na maksymalną i skuteczną ochronę. Tutaj trzeba nadmienić, że praca w zbiornikach zaliczona jest do prac szczególnie niebezpiecznych.

Bezpiecznej pracy dla wszystkich pracowników podczas chemicznej obróbki stali
życzy zespół TELOX – Pasywacja stali