Obróbka chemiczna w obliczu bezpiecznej pracy

Podczas prowadzenia prac związanych z obróbką stali, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi i przyrządówodpornych na określone medium preparatów chemicznych. Szczególnie ważną i istotną rzeczą jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem preparatów...