Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w 2017 roku stworzyliśmy stanowisko do elektropolerowania stali nierdzewnej. Elektropolerowanie jest kolejnym możliwym procesem finalnego wykończenia powierzchniowego wyrobów ze stali szlachetnych, gwarantującym czystość, estetykę oraz pełne zabezpieczenie antykorozyjne. Powierzchnia obrabianych tą metodą wyrobów staje się wybłyszczona oraz bardziej gładka. Po intensywnym polerowaniu chropowatość powierzchni mierzona jest w Ra (ang. Rafnes) może osiągnąć nawet wartości setnych. Są to najczęściej wymagania związane z farmacją lub urządzeniami hydraulicznymi. Jednak aby uzyskać tak niskie wartości Ra potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie powierzchni wyjściowej. Najczęściej jednak, elektropoleruje się wyroby, aby uzyskać pełne zabezpiecznie antykorozyjne oraz ładny wygląd optyczny poprzez ich wybłyszczenie.