Uwzględniając różnorodność potrzeb Klientów, TELOX poszerzył ofertę o proste testy chemiczne pozwalające rozróżnić materiał z grupy V2A od V4A (test molibdenowy) lub stwierdzić stopień zanieczyszczenia powierzchni stali szlachetnej cząstkami żelaza (test ferrytowy). Testy te pozwalają niejednokrotnie znaleźć przyczynę powstawania korozji na materiale.

Kolejnym sprawdzianem jakościowym wykonywanego procesu chemicznego jest pomiar warstwy pasywnej (badanie potencjału powierzchniowego). Odzwierciedla on skuteczność i jakość wykonywanej obróbki powierzchniowej.

Przeprowadzana okresowo analiza kąpieli trawiącej i jej regeneracja, ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo trawionego wyrobu oraz na czas procesu trawienia stali nierdzewnej metodą zanurzeniową (PELOX T 100K).

Dzięki nabytemu doświadczeniu, TELOX zapewnia doradztwo w planowaniu i tworzeniu bezpiecznych technologii służących do trawienia i pasywacji stali oraz do neutralizacji kwaśnej popłuczyny, powstającej podczas obróbki chemicznej. Istotną kwestią przy takiej inwestycji jest również ergonomiczne zaplanowanie miejsca dla takich prac tj. stworzenie odpowiedniego zabezpieczenia kwasoodpornego oraz wydajnego systemu wentylacyjnego. Dobór sprawdzonych materiałów, urządzeń i przyrządów przy takiej inwestycji, pozwala zaoszczędzić wiele problemów w późniejszej fazie eksploatacji.